ABCesar

Gezondheidscentrum Kanaleneiland

ABCesar is gevestigd in het gezondheidscentrum Kanaleneiland. In het gezondheidscentrum zijn 15 verschillende disciplines gevestigd, bestaande uit: (Chinese) acupunctuur, apotheek, buurtzorg, diëtetiek, fysiotherapie, huisartsen, POH (GGZ), huisartsenlaboratorium Saltro, huidzorg, Indigo, logopedie, oefentherapie Cesar, podotherapie, psychologie en verloskunde. Er is een facilitaire stichting GC Kanaleneiland. ABCesar is lid van dit bestuur, er is eens per kwartaal een vergadering.

Meer informatie over het Gezondheidscentrum Kanaleneiland.

Om de samenwerking en het wijkgericht werken te optimaliseren is in 2010 in samenspraak met Agis/Achmea de Stichting ‘Kanaleneiland Gezond’ opgericht De stichting heeft ten doel het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Kanaleneiland, Utrecht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door huisartsen, apotheek, fysiotherapie en ABCesar oefentherapie. De stichting is dé aanbieder van geïntegreerde en wijkgerichte eerstelijnszorg in de wijk Kanaleneiland. Hiernaast zijn ook onderlinge samenwerkingsverbanden met POH/GGZ, fysiotherapie, psychologie, Indigo, logopedie, diëtetiek en de huisartsen.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492