ABCesar

Motorische ontwikkelproblemen bij kinderen

Wanneer een kind een achterstand heeft in de motoriek (o.a. bewegen, schrijven) kan oefentherapie helpen. Binnen de therapie wordt het bewegen opnieuw vanaf de basis opgebouwd, binnen de grenzen van het kind. Plezier in bewegen staat daarbij centraal.

 

Kinderen bewegen van nature veel

Kinderen bewegen van nature veel en graag. Op school leren ze rekenen, lezen en schrijven. Ze spelen met andere kinderen buiten. Ze rennen, huppelen, klimmen en fietsen. Het zijn dagelijkse houdingen en bewegingen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Behalve leuk en gezond is bewegen ook erg nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die zij de rest van hun leven nodig hebben.

 

 

Sensomotoriek

Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door middel van de zintuigen, zoals de oren en de ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen bewegingen te kunnen maken, zoals rollen, kruipen, lopen en springen. Om een bal te kunnen vangen (motoriek), moet de bal worden gezien (sensoriek). Om te kunnen fietsen (motoriek), is er een goed evenwicht noodzakelijk (sensoriek). De sensomotorische ontwikkeling heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van een kind. Door te bewegen leert een kind zijn lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Te weinig of op een verkeerde manier bewegen, kan leiden tot problemen in de ontwikkeling bij een kind. Zo kan een kind moeite hebben met schrijven, sporten of rekenen. Maar er kan bijvoorbeeld ook een achterstand in de taalontwikkeling ontstaan.

Een kinderoefentherapeut Cesar kan een kind helpen de sensomotoriek te verbeteren.

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt er een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het motorisch functioneren van het kind.

In het onderzoek wordt er gekeken naar onder meer evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghandcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, tijd/ruimtelijke oriëntatie, motorische ontwikkelingsfase en houding en beweging.

De resultaten uit het onderzoek worden samengevat in een verslag, waarna advies wordt uitgebracht. Wanneer oefentherapie Cesar wordt geadviseerd, wordt een behandelplan opgesteld, binnen de mogelijkheden van het kind. Binnen de therapie wordt het bewegen vanaf de basis opgebouwd. De oefenstof wordt spelenderwijs aangeboden, zodat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden eigen maakt.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492