ABCesar

Klachten procedure

U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.

Hier leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut Cesar

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

 

Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut Cesar of door u te helpen met het schrijven van een brief.

Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt.

De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij het opstellen van deze brief.

Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut Cesar te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut Cesar dat allebei willen.
  2. De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de oefentherapeut Cesar kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut Cesar wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere

betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de Zorgbelangorganisatie u bij deze procedure begeleiden.

De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De oefentherapeut Cesar is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen.

Aan de klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Voor meer informatie zie de folder Klachtenprocedure.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492