ABCesar

Plus praktijk

De fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg vraagt veel van de fysiotherapeut en oefentherapeut. In toenemende mate is de consument op zoek naar de beste zorg. Onze zorgpartners willen ook dat wij de door ons geleverde kwaliteit inzichtelijk maken. Tenslotte zijn het ook de overheid en de beroepsorganisaties die met een kritische blik naar ons dagelijks handelen kijken. In dit dagelijks handelen dienen wij transparant te zijn en ons toetsbaar op te stellen.

De Plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de oefentherapie. De oefentherapeut  neemt  zelf het initiatief tot deze audit. De Plus audit wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de oefentherapeut. De Plus audit is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg.

Inhoud

De Plus audit is opgebouwd uit 2 elementen, te weten:

a. het motivational paper

b. de praktijkaudit

Motivational paper en praktijkaudit

Een motivational paper (MP) is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de audit ingevuld dient te worden. Met het MP wordt inzicht gegeven of de oefentherapiepraktijk (auditee) voldoet aan de aanvullende voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede oefentherapiepraktijk. Elke zorgverzekeraar kent haar eigen MP.

Een praktijkaudit is een bijeenkomst waarbij een praktijkafvaardiging (max. 3 personen) samen met een HCA auditoren de praktijk ‘scant’ op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering.

Bij de Plus audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen. De Plus audit kent twee varianten, de reguliere en de verkorte audit. De reguliere Plus audit geldt in principe voor alle oefentherapiepraktijken.

De Plus audit vindt plaats op locatie. De reguliere Plus audit toetst de volgende criteria:

1. Kwaliteitsregister paramedici

2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie

3. Hygiëne, privacy en veiligheid

4. Klachtenregeling

5. Methodisch handelen

6. VvOCM‐richtlijnen

7. Wet- en regelgeving

8. Kwaliteitszorg en Zorginnovatie

 

Alle voordelen op een rij

 

Kwaliteit

 • Helder en begrijpelijk behandelplan
 • De behandeling sluit volledig aan op uw klachten
 • Het keurmerk garandeert continue toetsing op de strengste kwaliteitseisen
 • Sneller resultaat
 • Een veilige en hygiënische praktijkruimte

Bereikbaarheid

 • Ruime openingstijden: ook in het weekend en ’s avonds open
 • Uw behandeling kan starten binnen 24 uur na aanvraag
 • Goede toegankelijkheid voor minder validen

Specialisatie en samenwerking

 • Nauwe samenwerking met huisartsen, diëtisten en medisch specialisten
 • Meerdere specialisaties onder één dak
 • Eventuele doorverwijzing naar de juiste behandelaar

Preventie

 • Beweegprogramma’s afgestemd op uw klachten en conditie
 • Gericht advies na de behandeling. Zo voorkomt u dat klachten terugkomen of verergeren

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492