ABCesar

Powerkids

Powerkids is een multidisciplinair interventie-programma met aandacht voor beweging, voeding en gedrag. Dit laagdrempelige zorgaanbod is bedoeld voor kinderen met extreem overgewicht (obesitas), motorische achterstand en/of gedragsproblematiek. Het programma wordt gegeven in de sportzaal van ‘Hart van Noord’. In het programma heeft ouder betrokkenheid een hoge prioriteit.

De begeleiding van de kinderen wordt verzorgd door de kinderoefentherapeuten, een fysieke groepstrainer van ABCesar en een sociaal pedagogisch werker. Deze unieke begeleiding, vanuit drie invalshoeken, maakt het mogelijk zorg op maat te kunnen bieden. Indien nodig kan er zelfs individuele begeleiding geboden worden door een betrokken diëtist van Careyn diëtetiek.

Het doel van het programma is het integreren van een meer actieve en een gezondere leefstijl in het gezin van kinderen met obesitas, motorische achterstand en/of gedragsproblematiek.

Het weekoverzicht van de traject planning 2016-01 voor Powerkids kunt u hier downloaden.

 

 

Er wordt gewerkt aan:
 • het optimaliseren van de lichaamssamenstelling (vet/spierverhouding) waardoor de algehele conditie verbeterd wordt
 • het verbeteren van de motorische vaardigheden
 • de Combinorm bewegen (NISB); tot deze is behaald en uw kind is lid van een sport en/of beweegactiviteit
 • vergroting van de kennis van gezonde voeding en de bewuste toepassing hiervan
 • vergroting van de psychosociale weerbaarheid van uw kind waardoor het meer zelfvertrouwen en meer plezier in bewegen krijgt.
Individueel zorgplan

Samen met de ouders en het kind wordt een individueel zorgplan opgesteld aan de hand van de hulpvraag, algemene doelen en de uitkomsten van de intake en het onderzoek. Dit zorgplan vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke leefomgeving; de ouders spelen hierin een belangrijke en actieve rol.

 

Onderzoek en metingen

Om de gezondheid en gedragsveranderingen van de deelnemers voor en na het groepsprogramma te monitoren, worden gesprekken en metingen uitgevoerd: een conditietest, lichaamsgewicht en -lengte groepsbijeenkomsten met de ouders over het voedings- en beweeggedrag en zal er een eet en beweegdagboek worden bijgehouden.

 

Deelname?

Voor deelname aan Powerkids dient een deelnemer te voldoen aan de volgende criteria:

 • Leeftijd 4-12 jaar
 • Kinderen met extreem overgewicht ( obesitas ) en/of;
 • Kinderen met motorische problematiek en/of;
 • Kinderen met gedragsproblematiek;
 • Participatie en betrokkenheid van ouders (deelname ouderbijeenkomsten)

Inhoud programma:
 • intake gesprek en onderzoek, een tussen- en eindevaluatie en 3 nazorgevaluaties
 • voor de kinderen 3 maanden lang, 2 keer per week 1 uur fysieke training met motorische en psychosociale ondersteuning
 • 4 groepsbijeenkomsten voor de ouders over voeding en opvoeding
 • 4 x deelname van ouders aan de training van hun kinderen; spelen met je kind en sporten met je kind (beide aan begin en eind)
 • deelname sportmarkt met sportverenigingen uit de wijk
 • 6 maanden nazorgtraject bestaande uit; een eindevaluatie met de ouders in groepsverband.en 3 individuele gesprekken: 6 weken, 3 maanden en 6 maanden na beëindiging van het trainingsprogramma.
 • vervolgens zal het kind onder controle blijven van de verwijzer

De kinderen worden tijdens de trainingen begeleid door een fysieke groepstrainer een kinderoefentherapeut en een sociaal pedagogisch werker. Deze unieke begeleiding vanuit drie invalshoeken bied de mogelijkheid meer zorg op maat te kunnen leveren aan het kind.
Er vinden 4 groepsbijeenkomsten over voeding plaats welke gegeven worden door een diëtist van Careyn . Het daarbij gepaarde gedrag wordt tijdens deze bijeenkomsten besproken met de sociaal pedagoog.
De informatie van de groepsbijeenkomsten worden spelenderwijs in de lessen van de kinderen verwerkt. Indien nodig is er individuele begeleiding van de diëtist.

 

Intensieve samenwerking
 • huisartsen
 • JGZ: Jeugdartsen
 • schoolleerkrachten / interne begeleiders
 • 010-KRACHT (sociaal pedagoog)
 • Careyn Dietetiek
 • sport – en welzijnsorganisaties in de wijk

 

Inschrijving

Digitaal aanmelden van kinderen door middel van het aanmeldingsformulier Powerkids (vraag therapeuten), powerkids@abcesar.nl, of telefonisch op (030) 274 65 30.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492