ABCesar

Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode die zich richt op het verminderen en/of opheffen van stoornissen, beperkingen of handicaps die verband houden met het lichamelijk functioneren.

Bij ABCesar werken de oefentherapeuten actief samen met de cliënt aan de bewustwording en ontwikkeling van goede houdings- en bewegingsgewoonten. Met als doel deze te integreren in het algemeen dagelijks leven. Dit wordt bereikt d.m.v.  bewustwording, het optimaliseren van de mobiliteit, stabiliteit en het trainen van de aangedane structuur door middel van actieve revalidatie.

Intake

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Het oefentherapeutisch onderzoek bestaat uit observatie van het houdings- en bewegingsgedrag en wordt coördinatie, kracht, mobiliteit, en stabiliteit onderzocht. Naar aanleiding hiervan wordt samen met de cliënt een individueel zorgplan opgesteld.

In onze dependance in Hart van Noord kunt u terecht voor kinderoefentherapie, gericht op het begeleiden van kinderen met een motorische achterstand en aanverwante problematiek. Actieve betrokkenheid van de ouders is van belang voor een optimaal behandelresultaat.

Meer informatie over kinderoefentherapie.

 

De vergoeding van Oefentherapie Cesar komt vanuit de aanvullende verzekering, de hoeveelheid hangt af van de door u gekozen aanvullende verzekering. Heeft u een chronische aandoening (lijst van Borst) dan wordt de therapie vanaf de 21ste behandeling vergoedt uit uw basisverzekering. Raadpleeg u zorgverzekeraar hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Om de samenwerking en het wijkgericht werken te optimaliseren is er in samenspraak met Agis en Achmea de Stichting Kanaleneiland Gezond opgericht.  Deze stichting heeft ten doel het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Kanaleneiland, Utrecht. De stichting wordt gevormd door de huisartsen, apotheek, fysiotherapie en ABCesar van het gezondheidscentrum.

Beweegprogramma’s

ABCesar richt zich op het ontwikkelen van verschillende beweegprogramma’s en interventies zoals:

Deze interventies bestaan uit 3 maanden intensieve begeleiding met een nazorgfase van minimaal 3 maanden. Afhankelijk van de problematiek en soort protocol zijn er nauwe samenwerkingsafspraken met huisartsen, fysiotherapie, Careyn dietetiek, Indigo, POH-(GGZ), psycholoog, cardioloog, JGZ, IB’ers, (gym)leerkrachten  en Doenja-diensverlening.

Voor meer informatie zie onze folder Oefentherapie Cesar.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492