ABCesar

Teenpower

Teenpower is een multidisciplinair interventieprogramma met aandacht voor bewegen, voeding en gedrag. Dit laagdrempelige zorgaanbod is bedoeld voor jongeren met extreem overgewicht of ondergewicht. Het programma wordt gegeven in de sportzaal ‘Hart van Noord’.

De begeleiding wordt verzorgd door een sportoefentherapeut, fysieke rots en water trainer en sociaal pedagogisch werker met voedingsaantekening.

Het doel van het programma is het integreren van meer bewuste actieve en gezondere leefstijl in het gezin van jongeren met obesitas of ondergewicht met als resultaat het optimaliseren van de lichaamssamenstelling (vet/spier verhouding).

De trajectplanning kunt u hier downloaden.

 

Er wordt gewerkt aan:

 • verbeteren van conditie en kracht;
 • het verbeteren van de motorische vaardigheden;
 • behalen van de combinorm;
 • vergroten van kennis van gezonder voeding en de bewuste toepassing hiervan;
 • vergroten van de psychosociale weerbaarheid van de jongere waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot en meer plezier in bewegen/sport krijgt.

Samen met de ouders en hun kind wordt er een individueel zorgplan opgesteld aan de hand van de hulpvraag, intake gesprek, algemene doelen en de uitkomst van de testresultaten. Dit zorgplan vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere in zijn eigen sociale en fysieke leefomgeving; De ouders spelen hierin een belangrijke en actieve rol.

 

Deelname?

Voor deelname aan Teenpower dient een deelnemer te voldoen aan de volgende criteria:

 • leeftijd 13-16 jaar;
 • jongeren met extreem overgewicht of ondergewicht;
 • participatie en betrokkenheid van ouders (deelname ouderbijeenkomsten).

 

Inhoud programma

 • Intake gesprek, tussen- en eindevaluatie, waar de gemeten lichaamssamenstelling, conditie en kracht testresultaten met de daaraan gekoppelde individuele zorgplan besproken en eventueel bijgesteld worden;
 • 3 maanden 2 keer per week 1,5 uur psycho- en fysieke groepstraining met aandacht voor gezonde voeding;
 • 5 opvoedingsbijeenkomsten voor de ouders door sociaal pedagogische hulpverlener en 1 keer van de diëtist;
 • Individuele begeleiding door een diëtist van Careyn;
 • doorstroom naar beweegactiviteit/ sport in de wijk;
 • 6 maanden nazorg; bestaande uit 2 nazorg gesprekken: 3 en 6 maanden na beëindiging van het programma.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492