ABCesar

Intake en onderzoek

De onderstaande stappen worden doorlopen als u bij de Cesartherapeut komt:

 • U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist gekregen.
 • Of u kunt via DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie) een afspraak maken
 • Voor het maken van een afspraak met de Cesartherapeut, belt u met (030) 291 72 73.
 • Tijdens de 1e afspraak vindt het vraaggesprek en het onderzoek plaats. Daarna vinden het aantal behandelingen plaats dat nodig is.

Intake & Onderzoek

Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Het oefentherapeutisch onderzoek bestaat uit observatie van het houdings- en bewegingsgedrag en wordt coördinatie, kracht, mobiliteit, en stabiliteit onderzocht. Naar aanleiding hiervan wordt samen met de cliënt een individueel zorgplan opgesteld.

Tijdens het vraagsgesprek kunt u vertellen over uw klachten. Daarnaast zullen wij u ook vragen stellen om meer inzicht in uw klachten te krijgen. Vervolgens wordt verder gegaan met het houdings- en bewegingsonderzoek. Wij bekijken hoe u dagelijkse houdingen en bewegingen eruit zien. Ook worden gewrichtsuitslagen en spierkracht bekeken. Daarnaast worden voor de klacht relevante zaken, bijvoorbeeld spierspanning, stabiliteit, reactievermogen, ademhaling en coördinatie bekeken.

Aan de hand van de gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt. Wij zullen met u bespreken wat er van de therapie verwacht kan worden en wat haalbare doelen zijn. Aan de hand van wat er is overlegd met de verwijzer zal de therapie individueel, in de groep of gecombineerd plaatsvinden.

Vanaf de tweede afspraak begint u met oefenen. Welke oefeningen dat precies zijn hangt af van het behandelplan. Daarnaast wordt u een optimaler houdings- en bewegingspatroon aangeleerd. Dit kan leiden tot een betere balans tussen de belasting op uw lichaam en de belastbaarheid van uw lichaam, waardoor klachten verminderen.

De therapie zal in principe worden afgerond indien de gestelde doelen behaald zijn en u zelf de klachten onder controle kunt houden.

Eerste afspraak

Het is handig wanneer u bij uw eerste afspraak aan de onderstaande dingen denkt:

 • Het meenemen van een overzichtje van de door u gebruikte medicatie.
 • Het meenemen van uw verwijsbrief.
 • Het meenemen van uw verzekeringsgegevens; Let erop dat u de juiste gegevens doorgeeft.
 • Indien u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, zorg er dan voor dat u iemand meeneemt die het gesprek voor u kan vertalen.
 • De eerste behandeling bestaat uit een intake en een onderzoek. Hiervoor wordt een uur ingepland.
 • Bij het onderzoek is makkelijk zittende kleding gewenst.

 

Huisregels
 • Bent u verhinderd, geef dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Kom op tijd op uw afspraak. Lukt dit door omstandigheden niet, neem dan contact op. Indien deze regels niet worden nageleefd wordt het behandeltarief bij u in rekening gebracht.
 • Komt u zonder afmelding 3 keer niet op uw afspraak dan wordt de therapie beëindigd.
 • U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen worden vergoed en om dit aantal bij te houden.
 • Zet uw telefoon tijdens de behandeling uit.

 

Hygiëne
 • Wij verwachten van u dat u de door ons gewenste hygiëne in acht neemt. U kunt desgewenst vooraf gebruik maken van onze douchegelegenheid.
 • Zorg ervoor dat u elke behandeling een schone handdoek meeneemt.
 • Bij het trainen in de zaal is het dragen van sportkleding verplicht: sportbroek, t- shirt en (schone) binnenschoenen.

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492