ABCesar

Kinderoefentherapie

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode die zich richt op het verminderen of opheffen van stoornissen, beperkingen of handicaps die verband houden met het lichamelijk functioneren.

Locatie

In Hart van Noord is de Kinderoefentherapie van ABCesar gevestigd. Op deze locatie vormen 3 basisscholen (Panda, Lukas en Zeven Gaven) samen een brede school. ABCesar heeft een intensief samenwerkingsverband met de directeuren, intern begeleiders en (gym)leerkrachten van deze drie basisscholen. De korte lijnen en warme overdracht zorgen voor een optimale en betrouwbare behandelomgeving voor het kind en gezin.

ABCesar richt zich op het ontwikkelen van verschillende beweegprogramma’s en interventies zoals:

Kinderoefentherapie

Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen het beroepsveld. De kinderoefentherapeut richt zich op de hulpvraag van het kind en de probleemhandeling die het kind ervaart op het gebied van bewegen in het dagelijks leven.

Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Dit wordt de motorische ontwikkeling genoemd. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten. Dit kan wel of niet gepaard gaan met een stoornis in het gedrag, zintuigen, zenuwstelsel en/of het bewegingsapparaat.

Doel

Doel van de therapie is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Dit wordt op een betekenisvolle manier aangeboden, zodat het kind plezier beleeft in het bewegen. Het maakt zich zo de motorische vaardigheden spelenderwijs eigen wat een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen.

Intake en onderzoek

Tijdens de intake wordt de motorische ontwikkeling en de hulpvraag in kaart gebracht. Na de intake wordt er een motorisch onderzoek afgenomen met leeftijdsgebonden test materiaal en een motorische observatie van het houdings- en bewegingsgedrag. Dit wordt samengevat in een verslag met daarin een advies.

Aan de hand van de oefentherapeutische werkdiagnose wordt samen met ouders en kind een individueel zorgplan opgesteld.  Actieve betrokkenheid van de ouders is van belang voor een optimaal behandelresultaat.

Met toestemming van de ouders vindt er informatie uitwisseling plaats met betrokken hulpverleners en leerkrachten. Denk hierbij aan: huisarts, jeugdarts, interne begeleider, (gym)leerkracht, logopedist, etc.

Vergoeding

De vergoeding van Oefentherapie Cesar komt bij kinderen voor de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Vanaf de 19e behandeling is de vergoeding afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering. Heeft uw kind een chronische aandoening, zoals een motorische achterstand (lijst van Borst), dan komt de vergoeding geheel uit uw basisverzekering. Raadpleeg uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen uw kind vergoedt krijgt.

ABCesar richt zich op het ontwikkelen van verschillende beweegprogramma’s en interventies zoals:

  • PeuterPower             (2,5-4 jaar)
  • Powerkids                   (4-12 jaar)
  • TeenPower                 (13-19 jaar)

Deze interventies zijn o.a. gericht op obesitas, motorische achterstand en/of gedragsstoornissen. Ze bestaan uit 3 maanden intensieve begeleiding met een nazorgfase van minimaal 3 maanden. Afhankelijk van de problematiek en soort protocol zijn er nauwe samenwerkingsafspraken met huisartsen, Careyn dietetiek, JGZ, IB’ers, (gym)leerkrachten en Doenja-diensverlening.

Meer informatie kunt u vinden onder:

Peuterpower

Powerkids

Teenpower

 

Contact

ABCesar
Bernadottelaan 6B
3527 GB Utrecht
Tel: (030) 291 72 73
e-mail: fit@abcesar.nl

ABCesar kinderoefentherapie
Hart van Noord
Trumanlaan 60
3527 BR Utrecht
Tel: (030) 274 65 30
e-mail: kids@abcesar.nl

Meer over contact opnemen

   

ABCesar | Bernadottelaan 6B | 3527 GB | Utrecht | T: (030) 291 72 73 | E: fit@abcesar.nl | KvK.nr. 30264492